Aktualności

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …

więcej
SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 6 marca 2020r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad: 1. …

więcej

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 127/II/2019 pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn. „Remont drogi gminnej” Zakres Zadania: Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 115077E. Remont drogi gminnej obejmował: Roboty pomiarowe. Wykonanie …

więcej

Złoto dla Złotej

W niedziele 16 lutego, odbył się pierwszy Turniej Sołectw w halowej piłce nożnej o puchar Wójta gminy Głuchów. Do zmagań zgłosiło się 13 drużyn. – Cieszy mnie frekwencja. Pokazuje to, że rywalizacja jest potrzebna. Rywalizacja fair play – mówi wójt Jan Słodki – Zawodnicy podeszli do zmagań w pełni profesjonalnie. …

więcej

System Powiadamiania SMS

Urząd Gminy Głuchów uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany głównie do mieszkańców naszej gminy. Decyzję o wdrożeniu Systemu Powiadamiania SMS na terenie naszej gminy podjęliśmy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i szybszy przekaz informacji. Mogą z niego korzystać wszyscy, którzy się zarejestrują, przez jeden z …

więcej