Aktualności

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na …

więcej

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W dniu 22 maja 2020r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 156/G/2020 pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn. „Remont drogi  w m. Wysokienice” Zakres Zadania: Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 1317E. Remont drogi gminnej …

więcej

Rolniku z województwa łódzkiego! Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 wylosowanych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, …

więcej

Nowa jakość w administracji dla mieszkańców Gminy Głuchów

Od sierpnia 2020 roku każdy Mieszkaniec Gminy Głuchów oraz każdy zainteresowany uzyska informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy.  Wystarczy wpisać numer przedmiotowej działki, aby uzyskać kompleksową informację z dokumentów planistycznych. Nowy portal mapowy jest dostępny na stronie: www.mapa.inspire-hub.pl/gmina_gluchow Kompleksową cyfryzację MPZP …

więcej

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl sierpniowych, bezpłatnych spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”. Spotkania skierowane są do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małym i średnich przedsiębiorców, którzy …

więcej

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

                                                                                        Głuchów 05.08.2020r UWAGA mieszkańcy Gminy Głuchów!                 Informujemy, że Urząd Gminy w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) będzie zamknięty – dla pracowników Urzędu ten dzień jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020r.  Wójt Gminy /-/ Jan Słodki

więcej

Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów

W dniu 19.05.2020r. GMINA GŁUCHÓW podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0029/ 18-00 pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020. I. Projekt obejmuje montaż: 1.  67 instalacji fotowoltaicznych – Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 2,04 kW …

więcej