Aktualności

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Głuchów

Wójt Gminy Głuchów Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków …

więcej
Komunikat - Obrazek wyróżniający

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zaintere­sowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełno­sprawnej. Program ma na celu wprowadzenie usługi …

więcej