Aktualności

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ Ze względu na epidemię koronawirusa informuję, że dyżury psychologa w marcu  2020 r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype). Dni i godziny dyżurów: Psycholog- 20.03 oraz 27.03 godz. 15.00-18.00 , tel: 602 133 662 (rozmowy na …

więcej

Komunikat dla mieszkańców Gminy Głuchów

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Głuchów apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w placówce gminy. Informujemy, iż załatwianie najpilniejszych spraw urzędowych może odbyć się w formie: poczty tradycyjnej – Urząd Gminy Głuchów Aleja Klonowa 5 96-130 Głuchów, poczty …

więcej

Skierniewicki sanepid wystosował bardzo ważny komunikat do mieszkańców

Skierniewicki sanepid wystosował bardzo ważny komunikat do mieszkańców:   [WIDEO] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przekazał informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta i powiatu oraz zaleceniach dla mieszkańców: [WIDEO] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przekazał informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta i powiatu oraz …

więcej
odwołane lekcje

Zawieszone zajęcia w szkołach i przedszkolach

Przez okres dwóch tygodni zamknięte będą szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, a także żłobki i inne placówki oświatowe w całym kraju – taką decyzję ogłosili premier, oraz ministrowie zdrowia, edukacji i kultury oraz rodziny i pracy. Działalność zawieszą także instytucje kultury i uczelnie artystyczne.

więcej

Wójt Gminy Głuchów udostępnia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi Prusy i Wysokienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym …

więcej

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …

więcej