Aktualności

odwołane lekcje Obrazek wyróżniający- Obrazek wyróżniający

Zawieszone zajęcia w szkołach i przedszkolach

Przez okres dwóch tygodni zamknięte będą szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, a także żłobki i inne placówki oświatowe w całym kraju – taką decyzję ogłosili premier, oraz ministrowie zdrowia, edukacji i kultury oraz rodziny i pracy. Działalność zawieszą także instytucje kultury i uczelnie artystyczne.

więcej
Wójt Gminy Głuchów udostępnia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

Wójt Gminy Głuchów udostępnia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi Prusy i Wysokienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym …

więcej
Kosze na śmieci komunalne

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …

więcej
SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 6 marca 2020r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad: 1. …

więcej
Droga Asfaltowa

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 127/II/2019 pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn. „Remont drogi gminnej” Zakres Zadania: Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 115077E. Remont drogi gminnej obejmował: Roboty pomiarowe. Wykonanie …

więcej

Złoto dla Złotej

W niedziele 16 lutego, odbył się pierwszy Turniej Sołectw w halowej piłce nożnej o puchar Wójta gminy Głuchów. Do zmagań zgłosiło się 13 drużyn. – Cieszy mnie frekwencja. Pokazuje to, że rywalizacja jest potrzebna. Rywalizacja fair play – mówi wójt Jan Słodki – Zawodnicy podeszli do zmagań w pełni profesjonalnie. …

więcej