Aktualności

Międzynarodowa Olimpiada Celje 2022

Serdecznie gratulujemy drużynie MDP Wysokienice gm. Głuchów zajęcia 9 miejsca na Międzynarodowej Olimpiadzie Celje 2022 W zawodach wzięło udział 51 drużyn MDP z 19 państw. Jesteśmy dumni że nasza drużyna plasuje się w najlepszej dziesiątce MDP w Europie Gratulujemy również drużynom MDP Przytkowice (6 miejsce) i MDP Zalesie Śląskie (11 …

więcej

Fundusz Sołecki w Gminie Głuchów

WÓJT GMINY Głuchów Do mieszkańców Gminy Głuchów. Rada Gminy Głuchów uchwałą Nr XXXI/209/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego w Gminie Głuchów. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki …

więcej
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

                                                                                                             Głuchów, dnia  12.07.2022r. WÓJT GMINY GŁUCHÓW Mieszkańcy Gminy                                                                                                       Głuchów Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022  r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot …

więcej
SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XLIII sesja Rady Gminy Głuchów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie

                                               Data: 21.06.2022r.   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej …

więcej
Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY Głuchów z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY Głuchów z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów  

więcej