Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od dnia 01 stycznia 2023 roku funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie w następującym składzie:

  1. Agnieszka Skoneczna – przewodnicząca
  2. Ewa Stańczak – sekretarz
  3. Marek Duda – członek
  4. Marek Karcz – członek
  5. Michał Mikołajczyk – członek
  6. Rafał Kowalczyk – członek

1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na na lata 2023-2025


( w załączniku)

2. PUNKT KONSULTACYJNY dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie – działa w piątki w godz. 12.30-15.30.
Psycholog przyjmuje petentów z problemami uzależnień i przemocy domowej po wcześniejszym umówieniu wizyty z Pracownikiem socjalnym GOPS-u.

3. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać do Komisji problemy związane z nadużywaniem alkoholu osobiście lub telefonicznie pod numerem 504 184 707.

https://gopsgluchow.naszops.pl/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych