Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchowie
powołanej Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Głuchów z dnia 25 czerwca 2019r.:

  • Kowara Lech – Przewodniczący
  • Stelmach Jadwiga – Członek (pełniąca obowiązki Sekretarza)
  • Duda Marek – Członek
  • Fabijańska Agnieszka- Członek
  • Grzyb Elżbieta – Członek
  • Karcz Marek – Członek
  • Wasilewski Aleksander – Członek

1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2020
( w załączniku)

2. PUNKT KONSULTACYJNY dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie – działa w piątki w godz. 15.00-18.00.
Psycholog przyjmuje petentów z problemami uzależnień i przemocy domowej po wcześniejszym umówieniu wizyty z Pracownikiem socjalnym GOPS-u.

3. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać do Komisji problemy związane z nadużywaniem alkoholu osobiście lub telefonicznie pod numerem 504 184 707.