Projekty UE

Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów

Obrazek wyróżniający - Panele fotowoltaiczne

W dniu 19.05.2020r. GMINA GŁUCHÓW podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0029/ 18-00 pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020. I. Projekt obejmuje montaż: 1.  67 instalacji fotowoltaicznych – Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 2,04 kW …

więcej

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej

Projekt pn.: „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej”   współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji – 16.500,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 6.500,00 (brutto).

więcej