Projekty UE

Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów

Obrazek wyróżniający - Panele fotowoltaiczne

W dniu 19.05.2020r. GMINA GŁUCHÓW podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0029/ 18-00 pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020. I. Projekt obejmuje montaż: 1.  67 instalacji fotowoltaicznych – Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 2,04 kW …

więcej

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej

Projekt pn.: „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej”   współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji – 16.500,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 6.500,00 (brutto).

więcej

Ruch to zdrowie w sołectwie Głuchów

Projekt pn.: „Ruch to zdrowie w sołectwie Głuchów”   współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego  –  wartość całkowita inwestycji – 15.498,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 5.498,00 zł (brutto)  

więcej

Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Wysokienicach

Projekt pn.: „Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Wysokienicach ”   współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji 54.190,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 44.190,00 zł (brutto)

więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów

Tytuł projektu: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI MICHOWICE, CELIGÓW I JASIEŃ, GM. GŁUCHÓW” Źródło finasowania: Dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu:        7 010 773,89 złWspółfinansowanie UE:          …

więcej

Szkoła Podstawowa w Wysokienicach – edukacja ekologiczna

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy zadanie Utworzenie eko-pracowni „Zielona wyspa” w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach, na które otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość projektu 43427,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to 34882,00 zł. Udział własny 8545,00 zł. W ramach realizacji projektu szkoła zakupi …

więcej