WFOŚiGW w Łodzi

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”.

  Szkoła Podstawowa w Złotej otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”. Wartość ogólna zadania wynosi 56.790,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji …

więcej

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach” Wartość ogólna zadania wynosi 59.000,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …

więcej

Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów

Celem realizacji zadania pn:. „Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów” jest  jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Wartość ogólna zadania: 80 626,50  zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki: 26 220,00 zł w formie dotacji: 39 330,00 …

więcej

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów

Dnia 16.12.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 698/OP/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji zadania pn:, „ Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”. Celem realizacji zadania pn:, „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów” będzie dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych nie …

więcej

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów

          ZADANIE INWESTYCYJNE PN: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów”. Wartość ogólna zadania: 232 671,00 zł (netto) 286 185,33 (brutto) dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki oraz dotacji do łącznej wartości: 232 670,00  zł Pożyczka w kwocie: 139 602,00 zł …

więcej

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARCINA WASILEWSKIEGO W GŁUCHOWIE

          „PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARCINA WASILEWSKIEGO W GŁUCHOWIE”. Wartość ogólna zadania: 2 467 380,00 zł dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki oraz dotacji do łącznej wartości: 1 705 000,00 zł Pożyczka w kwocie: 511 500,00 zł Dotacja w …

więcej