WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach

Gmina Głuchów otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach” Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 1 652 470,00zł Dotacja: 1 156 729,00 zł Pożyczka: 495 741,00 zł  

więcej

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”.

  Szkoła Podstawowa w Złotej otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”. Wartość ogólna zadania wynosi 56.790,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji …

więcej

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach” Wartość ogólna zadania wynosi 59.000,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …

więcej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach

Gmina Głuchów otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach” Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 1 652 470,00zł Dotacja: 1 156 729,00 zł Pożyczka: 495 741,00 zł Zakres Projektu obejmuje: Termomodernizację budynku (wymiana źródła ciepła, wymiana …

więcej

Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów

Celem realizacji zadania pn:. „Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów” jest  jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Wartość ogólna zadania: 80 626,50  zł Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki: 26 220,00 zł w formie dotacji: 39 330,00 …

więcej

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów

Dnia 16.12.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 698/OP/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji zadania pn:, „ Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”. Celem realizacji zadania pn:, „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów” będzie dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych nie …

więcej