Władze Gminy

Wójt Gminy Głuchów: Jan Słodki


__________________________________________________________

Zastępca Wójta Gminy Głuchów: Magdalena Piekut
__________________________________________________________

Sekretarz: Magdalena Piekut__________________________________________________________

Skarbnik: Ewa Milczarek
__________________________________________________________