Władze Gminy

Wójt Gminy Głuchów: Jan Słodki


__________________________________________________________

Zastępca Wójta Gminy Głuchów: Magdalena Piekut
__________________________________________________________

Sekretarz: Lech Kowara __________________________________________________________

Skarbnik: Ewa Milczarek
__________________________________________________________