PEFRON

Wózek inwalidzki - obrazek wyróżniający

Przyjazny przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Głuchów

Projekt w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D Nazwa zadania: „Przyjazny przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Głuchów”. Kwota przyznana przez Powiat skierniewicki – dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 82.080,00 zł Wartość ogólna projektu: 155. 256,00 zł

więcej