RGK

 

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń obiektów budowlanych w pasie drogowym

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

 

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót w pasie drogowym

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót w pasie drogowym

 

Wniosek o zezwolenie na zajecie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego

Wniosek o zezwolenie na zajecie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu

 

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu

 

Wniosek na lokalizację zjazdu

Wniosek na lokalizację zjazdu

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi