Polski Ład

„ Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. https://www.bgk.pl/polski-lad/ ( odnośnik ) Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego „Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa …

więcej