Rada Gminy 2018 – 2023

RADA GMINY GŁUCHÓW
_________________________________________________________

Michał Stanisław Mikołajczyk
Rafał Kowalczyk
Tomasz Dudek
Janusz Łęczycki
Mariusz Goździk
Sławomir Tuka
Jadwiga Kowalczyk
Łukasz Gruchała
Tomasz Botul
Henryk Szymański
Krzysztof Kwiecień
Konrad Kuba
Marek Matysiak
Edward Rosa
Marek Karcz

Przewodniczący Rady Gminy: Michał Stanisław Mikołajczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Rafał Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Tomasz Dudek

STAŁE KOMISJE RADY GMINY
_________________________________________________________

Komisja Rewizyjna:
Łęczycki Janusz – Przewodniczący
Krzysztof Kwiecień
Rosa Edward
Gruchała Łukasz
Kowalczyk Jadwiga
Botul Tomasz

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:
Goździk Mariusz – Przewodnicząca
Kowalczyk Jadwiga – Zastępca Przewodniczącej
Dudek Tomasz
Kuba Konrad
Szymański Henryk
Tuka Sławomir
Matysiak Marek
Karcz Marek

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Gruchała Łukasz – Przewodniczący
Tuka Sławomir – Zastępca Przewodniczącego
Mikołajczyk Michał
Kowalczyk Rafał
Rosa Edward
Matysiak Marek
Botul Tomasz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Kwiecień Krzysztof  – Przewodniczący
Kuba Konrad
Szymański Henryk
Łęczycki Janusz