Struktura Urzędu

PARTER
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OS)
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik: Jadwiga Swaczyna 
tel. +48 46 815-73-42 
Ewidencja ludności:
Inspektor: Aleksandra Botul
tel. +48 46 815-71-61 
Obsługa Rady Gminy:
Inspektor: Karolina Nitkowska
tel. +48 46 815-71-61

Pokój Nr 2
Rada Gminy

Przewodniczący: Michał Mikołajczyk
tel. +48 46 815-71-61 

I PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycje (GI)
Kierownik: Maria Banaszkiewicz
tel. +48 46 815-70-39 
Referent: Elżbieta Klemba
tel. +48 46 815-70-39 

Pokój Nr 2
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycje (GI)
Inspektor: Marianna Szlagowska
tel. +48 46 815-73-03 
Podinspektor: Roman Łęczycki
tel. +48 46 815-73-03 

Pokój Nr 3
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycje (GI)
Podinspektor: Anna Łaska

Pokój Nr 4
Wójt Gminy Głuchów: Jan Słodki
tel. +48 46 815-75-30 
Sekretarz: Lech Kowara
tel. +48 46 815-75-30 
Sekretariat: Anna Juraś
tel. +48 46 815-75-30
tel./fax. +48 46 815-70-58 

Pokój Nr 5
Skarbnik: Ewa Milczarek
tel. +48 46 815-70-51 

Pokój Nr 8
Referat Finansowo – Podatkowy (FP)
Inspektor: Jadwiga Leśniak
tel. +48 46 815-73-04 
Inspektor: Marianna Lusa
tel. +48 46 815-73-04

Pokój Nr 9
Referat Finansowo – Podatkowy (FP)
Inspektor: Sylwia Milczarek
tel. +48 46 815-70-01
Inspektor: Teresa Zając
tel. +48 46 815-70-01

Pokój Nr 10
Kasa
Monika Matysek
tel. +48 46 815-70-50 

II PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój Nr 7
Oświata (OS)
Inspektor d/s Zarządzania Oświatą: Agnieszka Burzyńska
tel. +48 46 815-75-69

Pokój Nr 8
Zastępca Wójta Gminy Głuchów: Magdalena Piekut
Inspektor d/s Pozyskiwania Funduszy Unijnych: Sylwia Nowak

Pokój Nr 9
Radca Prawny: Ewa Żuchowska
tel. +48 46 815-70-01
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Sobieraj
tel. +48 46 815-70-01