Struktura Urzędu

PARTER
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OS)
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik: Jadwiga Swaczyna 
tel. +48 46 81-57-342 wew.102
Ewidencja ludności:
Inspektor: Aleksandra Botul
tel. +48 46 81-57-161 wew.101
Obsługa Rady Gminy:
Inspektor: Aleksandra Botul
tel. +48 46 81-57-161 wew.101

Pokój Nr 2
Rada Gminy

Przewodniczący: Michał Mikołajczyk
tel. +48 46 81-57-161

I PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycje (GI)
Kierownik: Maria Banaszkiewicz
tel. +48 46 81-57-039 wew. 204
Referent: Elżbieta Klemba
tel. +48 46 81-57-039 wew. 204

Pokój Nr 2
Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycje (GI)
Inspektor:  Roman Łęczycki
tel. +48 46 81-57-303 wew. 212
Podinspektor: Daniel Bartkowicz
tel. +48 46 81-57-303 wew. 212

Pokój Nr 3
Gospodarka odpadami
Podinspektor: Anna Juraś
tel. +48 46 81-57-303 wew. 213

Pokój Nr 4
Wójt Gminy Głuchów: Jan Słodki
tel. +48 46 81-57-530 wew. 203
Sekretarz: Lech Kowara
tel. +48 46 81-57-530 wew. 202
Sekretariat: Katarzyna Łopatka
tel. +48 46 81-57-530 wew. 201
tel./fax. +48 46 81-57-058

Pokój Nr 5
Skarbnik: Ewa Milczarek
tel. +48 46 81-57-051 wew. 205

Pokój Nr 8
Referat Finansowo – Podatkowy (FP)
Inspektor: Jadwiga Leśniak
tel. +48 46 81-57-304  wew. 208
Inspektor: Marianna Lusa
tel. +48 46 81-57-304 wew. 208

Pokój Nr 9
Referat Finansowo – Podatkowy (FP)
Inspektor: Sylwia Milczarek
tel. +48 46 81-57-001 wew. 209
Inspektor: Teresa Zając
tel. +48 46 81-57-001 wew. 209

Pokój Nr 10
Kasa
Monika Matysek
tel. +48 46 81-57-050 wew. 210

II PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój Nr 7
Oświata (OS)
Inspektor: Iwona Fastyn
tel. +48 46 81-57-578 wew. 301

Pokój Nr 8
Zastępca Wójta Gminy Głuchów: Magdalena Piekut
Inspektor d/s Pozyskiwania Funduszy Unijnych: Sylwia Nowak
tel. +48 606 392 948

Pokój Nr 9
Radca Prawny: Beata Janik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Piotr Piekarski