Struktura Urzędu

PARTER
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego –  Kierownik Jadwiga Swaczyna 
tel. 46 81-57-342 wew.102
Ewidencja ludności        –  Inspektor Aleksandra Botul                  
tel. 46 81-57-161 wew.101
Obsługa Rady Gminy     – Inspektor Aleksandra Botul                   
tel. 46 81-57-161 wew.101

Pokój Nr 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Jadwiga Kowalczyk             
tel. 46 81-57-161

Kasa  – Podinspektor Monika Łaska                                                 
tel. 46 81-57-050 wew.210

I PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój Nr 1
Referat Rozwoju Gospodarczego             
Kierownik – Maria Banaszkiewicz                                               
tel. 46 81-57-039 wew. 204
Inspektor – Elżbieta Klemba                                                            
tel. 46 81-57-039 wew. 204                                

Pokój Nr 2
Referat Rozwoju Gospodarczego – Inwestycje
Inspektor – Roman Łęczycki                                                           
tel. 46 81-57-303wew. 212
Inspektor- Daniel Bartkowicz                                                         
tel. 46 81-57-303wew. 212

Pokój Nr 3
Gospodarka odpadami – Anna Matysek                                      
tel. 46 81-57-303 wew. 213

Pokój Nr 4
Wójt – Jan Słodki                                                                        
tel. 46 81-57-530 wew. 203
SekretarzMagdalena Piekut                                                   
tel. 46 81-57-530 wew. 202
Sekretariat  Katarzyna Łopatka                                                    
tel. 46 81-57-530 wew. 201
tel./ fax. 46 81-57-058                                 

Pokój Nr 5
Skarbnik Gminy – Ewa Milczarek                                                
tel. 46 81-57-051 wew. 205

Pokój Nr 8
Referat Finansowy – Księgowość
Referent –Aneta Stanis                                                                   
tel. 46 81-57-001 wew. 209
Referent  – Anna Nizikowska                                                          
tel. 46 81-57-001 wew. 209

Pokój Nr 9
Referat Finansowy – Podatki
Inspektor – Maria Lusa,                                                                   
tel. 46 81-57-304 wew. 208
Inspektor –  Jadwiga Leśniak                                                           
tel. 46 81-57-304 wew. 208
                                                                                                                               
Pokój Nr 10   
Oświata
Referent Ewa Wasilewska
Referent Emilia Wiosna                                                            
tel. 46 81-57-578 wew. 301

II PIĘTRO
_______________________________________________________

Pokój nr 2
Zastępca Wójta – Magdalena Piekut

Pokój nr 7
Fundusze unijne –Inspektor Sylwia Nowak
tel. 606 392 948  wew.302

Pokój nr 8
Zamówienia publiczne i przetargi – Inspektor Roman Brewiński    
tel. 46 81-57-569 wew.303

Biblioteka
Dyrektor  Emilia Majcher                                                           
Gabriela Kucharska
tel. 46 81-57-071