Informacje

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy  Głuchów …

więcej

SUSZA 2019

INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W  2019 ROKU W związku z występującym zjawiskiem suszy na terenie województwa łódzkiego  rolnicy                       u których wystąpiły szkody  w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie. Wnioski o oszacowanie szkód mogą dotyczyć  upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, rzepaku i …

więcej

INFORMACJA O WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ

Wójt Gminy Głuchów informuje o udostępnieniu do wglądu spisu członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu Gminy Głuchów, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, zarządzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku. Spis będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu …

więcej

Szkolenia dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019

ARiMR BP w Skierniewicach wspólnie z ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają na szkolenia dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacja obszarów ONW. Podczas szkoleń omówione zostaną między innymi: Najważniejsze zmiany w kampanii 2019 Delimitacja obszarów ONW. Zasady składania i wypełniania oświadczenia potwierdzającego brak …

więcej