Oświata

NASZE SZKOŁY
_______________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Głuchowie
Dyrektor: Mirosław Klemba
96-130 Głuchów
Głuchów, ul. Rawska 9
tel. +48 46 815-70-47

Szkoła Podstawowa w Wysokienicach
Dyrektor: Małgorzata Bednarek
96-130 Głuchów
Wysokienice 32
tel. +48 46 815-70-53

Szkoła Podstawowa w Michowicach
Dyrektor: Beata Filutowska
96-130 Głuchów
Michowice 51
tel. +48 46 815-70-11

Szkoła Podstawowa w Białyninie
Dyrektor: Teresa Przybył
96-130 Głuchów
Białynin 49
tel. +48 46 815-70-69

Szkoła Podstawowa w Złotej
Dyrektor: Płuciennik Anna
96-130 Złota 76
tel. +48 46 815-70-14