FDS

fundusz dróg samorządowych

Remont drogi gminnej

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 127/II/2019 pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn. „Remont drogi gminnej” Zakres Zadania: Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 115077E. Remont drogi …

więcej