Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY ROLNICZEJ

INFORMACJA Wójt Gminy Głuchów informuje, że na terenie naszej gminy potwierdzone zostało wystąpienie suszy rolniczej. Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy (z wyjątkiem szkód w środkach trwałych tj., przede wszystkim w drzewach i krzewach owocowych) składa się za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministra Rolnictwa …

więcej
Z zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Zwrot Podatku Akcyzowego

GŁUCHÓW Mieszkańcy Gminy Głuchów Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023  r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego. Każdy rolnik, który …

więcej

Poznaj Polskę – Wycieczka uczniów klas VI –VII – VIII

Wycieczka uczniów klas VI –VII – VIII Uczniowie naszej szkoły w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą : „ Poznaj Polskę” wyjechali 12 czerwca 2023 roku na trzydniową wycieczkę.  Celem IV edycji projektu „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie  i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury …

więcej
Komunikat - Obrazek wyróżniający

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zaintere­sowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełno­sprawnej. Program ma na celu wprowadzenie usługi …

więcej
Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla)

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla) Wójt Gminy Głuchów informuje, iż w związku z art. 14a  ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 z 2023 r. poz. 877)  Gmina Głuchów przystępuje do sprzedaży końcowej …

więcej