Aktualności

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Głuchów

Wójt Gminy Głuchów Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków …

więcej
Komunikat - Obrazek wyróżniający

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zaintere­sowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełno­sprawnej. Program ma na celu wprowadzenie usługi …

więcej

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. Wszelkie Sprawy …

więcej