GOPS

I PIĘTRO
__________________________________________________________

Pokój Nr 6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
p. o. Kierownik: Małgorzata Świercz
tel. +48 46 815-71-14

Pokój Nr 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Referent d/s świadczeń rodzinnych: Anna Borowiecka
Referent d/s świadczeń wychowawczych: Monika Kozłowska
tel. +48 46 815-71-20

Pokój Nr 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownik socjalny: Ewa Stańczak
Pracownik socjalny: Anna Borowiecka
tel. +48 46 815-71-20