GOPS

Agnieszka Skoneczna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój nr 206, I piętro
tel. kontaktowy: 46 815-71-14 lub 46 815-75-30 wew. 206
e-mail: gops@gminagluchow.pl
https://gopsgluchow.naszops.pl/

Ewa Stańczak – pracownik socjalny, asystent rodziny, animator Klubu Senior+
pomoc społeczna
pokój nr 211, I piętro, wew. 211

Anna Borowiecka – pracownik socjalny, asystent rodziny, animator Klubu Senior+
pomoc społeczna
pokój nr 211, I piętro, wew. 211

Anna Tracz – starszy referent
obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku osłonowego
pokój nr 207, I piętro, wew. 207

Małgorzata Świercz – starszy pracownik socjalny

Monika Kozłowska – referent