GOPS

PARTER
__________________________________________________________

Pokój Nr 4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Starszy Pracownik Socjalny: Rogulska Małgorzata
Asystent Rodziny: Anna Guzek

I PIĘTRO
__________________________________________________________

Pokój Nr 6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Jadwiga Stelmach
tel. +48 46 815-71-14
Prac. socjalny: Hanna Supeł
tel. +48 46 815-71-14

Pokój Nr 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Referent d/s świadczeń rodzinnych: Anna Tracz
tel. +48 46 815-71-20

Pokój Nr 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownik socjalny: Ewa Stańczak
tel. +48 46 815-71-20
Pracownik socjalny: Małgorzata Rogulska
tel. +48 46 815-71-20