Kontakt

Urząd Gminy Głuchów
Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel. +48 46 815-75-30
fax. +48 46 815-70-58

ePUAP:  Urząd Gminy w Głuchowie (/9662mgulvp/SkrytkaESP)

pow. skierniewicki
woj. łódzkie

sekretariat@gminagluchow.pl

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Głuchów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział w Głuchowie
36 9297 0005 0900 2088 2090 0362
(dotyczy dochodów z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata skarbowa, targowa, czynszu, różnych dochodów)

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Głuchów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział w Głuchowie

Opłata za odpady komunalne
68 9297 0005 0900 2088 2090 0368

Numer rachunku Budżetu Gminy Głuchów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział w Głuchowie
14 9297 0005 0900 2088 2012 0005
(dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym)

budynek urzędu gminy po termomodernizacji