Sołectwa

Remont pomieszczeń OSP w Złotej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych

Projekt pn.: „Remont pomieszczeń OSP w Złotej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych”. – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  32 567,77 zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 20 567,77zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Złotej: Malowanie …

więcej

Remont pomieszczeń OSP w Borysławiu

Projekt pn.: „Remont pomieszczeń OSP w Borysławiu”. – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  30 723,61   zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 18 723,61 zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Borysławiu: Montaż ogrzewania Remont instalacji elektrycznej i ścian …

więcej
Skoczykłody

Remont pomieszczeń OSP w Skoczykłodach oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych

Projekt pn: „Remont pomieszczeń OSP w Skoczykłodach oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych”. – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  24 901,24 zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 12 901,24 zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Skoczykłodach: …

więcej
Tablica Informacyjna

Remont pomieszczeń OSP w Miłochniewicach

„Remont pomieszczeń OSP w Miłochniewicach”. – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  37 902,16   zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 25 902,16 zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Miłochniewicach: Montaż ogrzewania Remont instalacji elektrycznej i ścian Założenie chodnika

więcej

Integracja społeczna we wsi Głuchów

Projekt pn: „Integracja społeczna we wsi Głuchów – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10037zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 37 zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został zakup altanki, zakup roślin oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki

więcej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej

Projekt pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej” współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  11320zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 1320zł   (brutto). – w ramach projektu wykonano instalacje gazową zewnętrzną.

więcej

Aktywnie i zdrowo w Reczulu – utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w Reczulu

Projekt pn: „Aktywnie i zdrowo w Reczulu – utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w Reczulu” – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  17319,85 zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 7319,85zł   (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został zakup i montaż urządzeń: – siłownia …

więcej

Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice

Projekt pn.:  „Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice” współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10 152,83 zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 152,83 zł   (brutto).

więcej
Baner

Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych  budynku OSP Celigów

Projekt pn.: „Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych  budynku OSP Celigów”  współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość  inwestycji –  58.000,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00 zł (brutto), wkład własny  Gminy Głuchów 48.000,00  (brutto).    

więcej