Sołectwa

Integracja społeczna we wsi Głuchów

Projekt pn: „Integracja społeczna we wsi Głuchów – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10037zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 37 zł (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został zakup altanki, zakup roślin oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki

więcej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej

Projekt pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej” współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  11320zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 1320zł   (brutto). – w ramach projektu wykonano instalacje gazową zewnętrzną.

więcej

Aktywnie i zdrowo w Reczulu – utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w Reczulu

Projekt pn: „Aktywnie i zdrowo w Reczulu – utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w Reczulu” – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  17319,85 zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 7319,85zł   (brutto). W ramach projektu przeprowadzony został zakup i montaż urządzeń: – siłownia …

więcej

Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice

Projekt pn.:  „Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice” współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10 152,83 zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 152,83 zł   (brutto).

więcej
Baner

Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych  budynku OSP Celigów

Projekt pn.: „Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych  budynku OSP Celigów”  współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość  inwestycji –  58.000,00 zł (brutto) , dotacja 10.000,00 zł (brutto), wkład własny  Gminy Głuchów 48.000,00  (brutto).    

więcej