„Remont dachu na świetlicy wiejskiej”

Nazwa zadania: „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” Wysokienice

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 12 000,00 zł

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych