Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

                                                                                                             Głuchów, dnia  12.07.2022r.

WÓJT GMINY

GŁUCHÓW

Mieszkańcy Gminy

                                                                                                      Głuchów

Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia

1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022  r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2021 rok.( Jeżeli dokument ten został złożony w I terminie nie należy składać go w II terminie.)

Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi :

110,00 zł * ilość użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

 

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski należy składać w biurze Urzędu Gminy.

Po 31 sierpnia 2022 r. wnioski nie będą przyjmowane.

                                                                                                          Wójt Gminy Głuchów

                                                                                                                /-/ Jan Słodki

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych