Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego 2020

Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2020 rok.

Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi:

  • 100,00 zł * ilość użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski należy składać w biurze Urzędu Gminy pokój nr 8.

Po 1 marca 2021 r. wnioski nie będą przyjmowane

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU