Obrazek - wyróżniający dodatek osłonowy

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Informujemy, iż wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie. 

Dodatek osłonowy wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) jest specjalnym świadczeniem, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Komu przysługuje świadczenie?

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi: 

  • 2.100,00 zł netto miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1.500,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy należną kwotą dodatku osłonowego, a kwotą przekroczenia – zgodnie z tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb uzyskania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w: 

  • roku 2020  w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
  • roku 2021 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jeden dodatek osłonowy. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Kwota dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie: 

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1437,50 zł*

* Wyższa kwota dodatku dotyczy tylko gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, które zostały wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Formularze wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać w Urzędzie Gminy w Głuchowie (przy wejściu obok kasy) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głuchowie pok. Nr 7 i 11. Poniżej wniosek w wersji do pobrania.

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie 

Al. Klonowa 5

96-130 Głuchów

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Urzędu Gminy w Głuchowie. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Wypłata świadczenia

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego

Pytania dotyczące informacji odnośnie dodatku osłonowego można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 46 815-71-20, 46 81 57 530 wew. 207, wew. 211
  • mailowo, pisząc na adres: gops@gminagluchow.pl

Pomocne linki:

www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU