Zewnętrzne środki dla Gminy Głuchów

Zewnętrzne środki dla Gminy Głuchów

Gmina Głuchów otrzymała dofinansowanie z Urzędy Marszałkowskiego w Łodzi na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej. Zgodnie w zapisami umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gminy trafi 1 279 114 zł. Dzięki tym środkom powstanie prawie 1,5 km sieci wodociągowej oraz ponad pół kilometra infrastruktury kanalizacyjnej.

Umowa podpisana przez Wójta Jana Słodkiego i wicemarszałków województwa łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego i Zbigniewa Ziembę.

Inwestycja prowadzona będzie w Głuchowie. Sieć kanalizacyjna powstanie w ul. Leśniej. Z kolei sieć wodociągowa powstanie w ul. Piaski, Starowiejskiej i Rawskiej.

Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. Pierwszy z nich, o wartości 755 930 zł., ma zakończyć się w grudniu 2022r. Drugi z kolei zakończy się do końca czerwca 2023 r. Jego wartość to 541 184 tys. zł. 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …