ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA TEREMIE GMINY GŁUCHÓW W ROKU 2020

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

NA LATA 2019-2023”

Sprawdź również

SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

INFORMACJA O SESJI

  Pani/Pan                                                                            ……………………………………       Nasz znak: Or. 0002.XXV.2020                                                                Data: 20.11.2020r.     …