Zaproszenie na spotkanie w sprawie gazociągu

Z A P R O S Z E N I E

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców  Głuchowa i Jeżowa na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędzie się 19  listopada 2018  w: 

UG Głuchów w godz. 9.30 – 12.30

UG Jeżów  w godz. 13.00 – 16.00

Sprawdź również

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie …