ankieta

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo!
Rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuchów. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest anonimowa.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w naszej Gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, jak również określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej.
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchów na lata 2023-2030.
Z góry serdecznie dziękujemy za udział w naszym badaniu.

https://forms.gle/FReY1Wvg2M1uxCdr9

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …