Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Zakup węgla od gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów!

W dniu 6 grudnia 2022 roku dotarł do nas pierwszy transport węgla przeznaczony sprzedaży po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Głuchów.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostępności węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych przekazujemy kilka ważnych informacji.

  • Węgiel oraz ekogroszek składowane są w 3 punktach na terenie Gminy Głuchów, z których będzie on wydawany mieszkańcom.
  • Cena zakupu węgla oraz ekogroszku wynosi 2 000,00 zł za 1 tonę.
  • Ci z Państwa, którzy złożyli w Urzędzie Gminy w Głuchowie wniosek o preferencyjny zakup węgla – po pozytywnej weryfikacji wniosku pod kątem uprawnienia do dodatku węglowegozostaną telefonicznie poinformowani o możliwości dokonania zapłaty za węgiel oraz sposobie jego wydania z punktów składowania.
  • Po dokonaniu zapłaty i jej zaksięgowaniu, Państwa dane zostaną przekazane do punktów składowania węgla.
  • Następnie telefonicznie skontaktuje się z Państwem osoba zajmująca się wydawaniem węgla z punktu składowania w celu ustalenia terminu oraz sposobu jego wydania: odbioru osobistego bądź dowiezienia pod adres zamieszkania.

Wnioski, które wpływają do Urzędu Gminy w Głuchowie weryfikowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Prosimy nie dokonywać żadnych płatności za zakup węgla, jeżeli nie kontaktował się z Państwem pracownik Urzędu Gminy w Głuchowie!

W chwili obecnej tonaż węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych, jakim dysponuje Gmina Głuchów wynosi 351 ton.  Zgłoszone przez Państwa zapotrzebowanie przewyższa przydział węgla zapewniony dla Gminy Głuchów przez kopalnie. W związku z powyższym zostały poczynione starania oraz dopełnione wszelkie formalności w celu zwiększenia przydziału węgla dla Gminy Głuchów do końca 2022 roku.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …