Zadanie zrealizowano z udziałem środków Finansowanych Województwa Łódzkiego

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Finansowanych Województwa Łódzkiego

Zakupiono:

Ubranie specjalne kpl., Motopompa pływająca NIAGARA MAX – Michowice

Agregat oddymiający KOBRA- Wysokienice OSP

 

Sprawdź również

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej

Projekt pn.: „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej”   współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji …