Zadanie zrealizowano z udziałem środków Finansowanych Województwa Łódzkiego

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Finansowanych Województwa Łódzkiego

Zakupiono:

Ubranie specjalne kpl., Motopompa pływająca NIAGARA MAX – Michowice

Agregat oddymiający KOBRA- Wysokienice OSP

 

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …