Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej

Projekt pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej” współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  11320zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 1320zł   (brutto).

– w ramach projektu wykonano instalacje gazową zewnętrzną.

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …