Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchów przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Sprawdź również

Obrazek wyróżniający - raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY GŁUCHÓW za 2022 r.