Komunikat - Obrazek wyróżniający

Wójt Gminy Głuchów informuje

Mieszkańcy Gminy
Głuchów

Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia

3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2019 rok.(Jeżeli dokument ten został złożony w I terminie nie należy go składać w II terminie).

Limit zwrotu podatku w 2020 roku wynosi:
100,00 zł * ilość użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski należy składać w biurze Urzędu Gminy na parterze.

Po 31 sierpnia 2020 r. wnioski nie będą przyjmowane.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …