Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów!

Wójt Gminy Głuchów informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Głuchów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Głuchów zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego składają  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego należy składać:

  • na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie

Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów

parter budynku, sala konferencyjna w godzinach pracy urzędu: 730 – 1530,

  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Ilość paliwa stałego (węgla, ekogroszku) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r. – 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba ta oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej, jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje!

Po dokonanej weryfikacji złożonych wniosków, osoby wnioskujące o zakup preferencyjny zostaną  poinformowane o szczegółach dotyczących zakupu i odbioru węgla.

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …