Obrazek wyróżniający - UWAGA ROLNICY CHROŃMY PSZCZOŁY!

UWAGA ROLNICY CHROŃMY PSZCZOŁY!

W związku ze wzmożonymi pracami polowymi związanymi ze stosowaniem środków ochrony roślin, prosimy, aby używając oprysków nie szkodzić pszczołom. Pszczoły są najważniejszym  zapylaczem w uprawach roślin, wpływają na wzrost i jakość plonu. Zatem opryski należy wykonywać w sposób właściwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie stosowania środków ochrony roślin ( Dz. U. z 2014 r. poz. 516).  

Przy dokonywaniu oprysków należy przestrzegać między innymi następujących zasad:  

  • opryski można stosować wyłącznie po oblocie pszczół, najlepiej wieczorem,
  • oprysków  nie należy wykonywać przy prędkości wiatru większej niż 4 m/ s,
  • sprzętu do oprysków naziemnych nie można stosować w odległości bliższej niż 20 m od pasiek, ani dopuszczać, by środek spadał na inne pole, niż na to na którym prowadzony jest zabieg,
  • nie stosować środków ochrony roślin w okresie kwitnienia roślin uprawnych i kwitnienia chwastów,
  • stosować wyłącznie środki dopuszczone do obrotu i stosowania,
  • przestrzegać warunków określonych w etykiecie każdego ze środków ochrony roślin.

Wykonując zabieg oprysku koniecznie trzeba pamiętać o bezpieczeństwie pszczół i dlatego przystępując do oprysku trzeba zwrócić uwagę na sąsiedztwo pól czy pasieki.Jeśli np. w pobliżu jest plantacja z kwitnącym rzepakiem, oznacza to, że np. opryskiwane zboże może być na drodze przelotu pszczół.

Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do masowych zatruć pszczół, co przyczynia się nie tylko do wielkich strat w pasiekach, ale również w całym rolnictwie. Tracą na tym także właściciele opryskiwanych pól, bowiem rzepaku lub innej rośliny nie będzie miał kto zapylić.

Mając na uwadze powyższe prosimy o rozwagę podczas dokonywania oprysków. 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych