„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”.

 

Szkoła Podstawowa w Złotej otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania:

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”.

Wartość ogólna zadania wynosi 56.790,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie 48.240,00 zł.

Wyposażenie ekopracowni w ramach zadania obejmuje :

  1. Sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny;
  2. Wyposażenie pracowni ( ławki, regał, krzesła, biurko, szafy, stojak na mapy, tablica korkowe);
  3. Pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną;
  4. Rośliny doniczkowe.

Link do strony : www.wfosigw.lodz.pl

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …