Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”. W ramach tego konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji na dofinansowanie zadania:

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie”.

Wartość ogólna zadania wynosi: 60 618,53 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                        i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie: 55 039,99 zł.

Wyposażenie ekopracowni w ramach zadania obejmuje :

  1. Sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny;
  2. Wyposażenie pracowni ( ławki, regał, krzesła, biurko, szafy, stojak na mapy, tablica korkowe);
  3. Pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną;
  4. Rośliny doniczkowe.

Ponadto zostały wykonane prace remontowe sali.

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …