logo narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie

Nazwa zadania:  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie: 66 264,64 zł.