Uroczyste otwarcie Małego Przedszkola w Wysokienicach

W piątek 17 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanych pomieszczeń dla Małego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wysokienicach.

Uroczystość przygotowało Stowarzyszenie „Małe Pociechy”, prowadzące ten punkt przedszkolny wraz z rodzicami przedszkolaków i opiekunką panią Grażyną Bielińską. Spotkanie połączone było z Dniem Babci i Dziadka. Nie zabrakło wierszyków, piosenek, tańców, laurek oraz słodkiego poczęstunku.

Cieszymy się, że dzięki środkom finansowych z budżetu Gminy Głuchów udało się wyremontować nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole. Chcemy również podziękować zarządowi Stowarzyszenia „Małe Pociechy” na czele z prezes panią Anną Jagiełło oraz rodzicom dzieci za ich trud, wkład, bezinteresowną pomoc, ofiarność oraz dobre serce pomagające prowadzić ten punkt przedszkolny.

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …