Udało się pozyskać ponad 80 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Głuchów.
Samochód dostanie zakupiony jeszcze w tym roku, a wartość dofinansowania wynosi 82.080,00 zł (tj. 60% wartości). Projekt pt. „Przyjazny przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Głuchów” uzyskał dofinansowanie z PEFRON, dzięki współpracy z placówką PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.
Dziękujemy Panu Staroście Mirosławowi Belinie, Wicestaroście Tadeuszowi Grotkowskiemu oraz Pani Skarbnik Ewie Ulanowskiej za podpisanie umowy oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt.

 

Sprawdź również

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

                                                                                        Głuchów 05.08.2020r UWAGA mieszkańcy Gminy Głuchów!                 Informujemy, że Urząd Gminy w dniu 14 …