Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach

Gmina Głuchów otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach”

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 1 652 470,00zł

Dotacja: 1 156 729,00 zł

Pożyczka: 495 741,00 zł

Zakres Projektu obejmuje:

Termomodernizację budynku (wymiana źródła ciepła, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia, ocieplenie budynku).

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych