Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie – Al. Klonowa 5

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie – Al. Klonowa 5”

Wartość ogólna zadania: 1 741 412,65 zł

Pożyczka/dotacja WFOŚiGW w Łodzi 998 255,00 zł

Sprawdź również

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów

          ZADANIE INWESTYCYJNE PN: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów”. Wartość …