Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa   Rolniczego Skierniewice

   1.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie podstawowe(dwudniowe)

       z  zakresu stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się 22 i 23. 03.2023 r. w

       sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głuchów o godz. 900 .

               Zapisy na szkolenie : tel. 519 301 070 lub w UG Głuchów.

 Osoby zainteresowane szkoleniem uzupełniającym (jednodniowym) w ramach przedłużenia uprawnień prosimy również o kontakt telefoniczny: 519 301 070

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …