Szkolenie!!! Produkcja metodami ekologicznymi, Płatności obszarowe 2023

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa   Rolniczego Skierniewice

Zaprasza na szkolenie pt.:

  • Produkcja metodami ekologicznymi
  • Płatności obszarowe 2023 – nowe zasady.

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głuchów o godz. 900

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …