Szkolenia dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019

ARiMR BP w Skierniewicach wspólnie z ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają na szkolenia dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacja obszarów ONW.

Podczas szkoleń omówione zostaną między innymi:

  1. Najważniejsze zmiany w kampanii 2019
  2. Delimitacja obszarów ONW.
  3. Zasady składania i wypełniania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018
data szkolenia godzina miejsce szkolenia
27 lutego 10:00 Urząd  Gminy w Słupi
04.marca 10:00   Urząd  Gminy w Głuchowie
05.marca 10:00 Dom Kultury w Lipcach Reymontowskich
06.marca 10:00 Urząd  Gminy w Makowie
07.marca 10:00 Urząd  Gminy w Kowiesy
11.marca 09:30 Urząd  Gminy w Godzianowie
12.marca 11:00 Urząd  Gminy w Bolimowie
13.marca 10:00 Urząd  Gminy w Nowym Kawęczynie
14.marca 10:00 Urząd  Gminy w Skierniewicach

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza również na szkolenie na temat :

             ,,Zapobieganie i zwalczanie ASF z uwzględnieniem bioasekuracji”.

Szkolenie to odbędzie się 4 marca 2019 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Głuchów.

                                                                             Serdecznie zapraszamy

Sprawdź również

Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi spowodowanymi  …