Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła Podstawowa w Wysokienicach – edukacja ekologiczna

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy zadanie Utworzenie eko-pracowni „Zielona wyspa” w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach, na które otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość projektu 43427,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to 34882,00 zł. Udział własny 8545,00 zł. W ramach realizacji projektu szkoła zakupi pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej o wartości – 11456,00 zł., które w całości sfinansuje WFOŚiGW w Łodzi. Na sprzęt audiowizualny przeznaczonych jest 12390,00 zł., a na wyposażenie pracowni w pozostałe elementy – 14670,00 zł.

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …