Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach realizuje program edukacji ekologicznej SZLAKIEM WODY

W roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach
realizuje program edukacji ekologicznej SZLAKIEM WODY,
na który otrzymała dotację ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowity koszt zadania – 30 833,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 21 469,00 zł
Udział własny – 9 364 zł
W ramach realizacji programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 2 953 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW 2 420 zł, udział własny 533 zł).

Sprawdź również

Obrazek wyróżniający - Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został wprowadzony ustawą z dnia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.