Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi spowodowanymi  przez przymrozki wiosenne w 2024 roku

Wójt Gminy Głuchów uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Głuchów przymrozków wiosennych, poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

Wnioski wypełnione i czytelnie podpisane przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Głuchowie – pokój nr 1 (I piętro) w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2024 roku.

Wniosek o oszacowanie szkód należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na  2024 rok.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wydruk wysłanego do ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 rok.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminagluchow.pl oraz w Urzędzie Gminy w Głuchowie (pokój nr 1 –    I piętro).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. (46) 81 57 039

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …