Świętowanie głuchowskich seniorów

W Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyły się gminne uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Działający tam Klub Seniora powstał w 2019 roku i jak mówi wójt Jan Słodki na początku były obawy, czy w ogóle będzie jakiekolwiek zainteresowanie.

– Pamiętam, że w 2019 r. pojawiły się dotacje celowe na stworzenie całej infrastruktury pod potrzeby klubów seniora. Środkami rządowymi dysponował Wojewoda Łódzki i była to niebagatelna kwota 100 tys. zł. Przed złożeniem wniosku zrobiliśmy konsultacje, czy jest to potrzebne. Okazało się, że znalazła się grupa seniorów, którym pomysł stworzenia klubu przypadł do gustu.

Dzięki tym środkom udało się przygotować pomieszczenia dla klubu oraz je doposażyć. Od samego początku spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Cieszę się, że jest to miejsce. Tu, jako wójt,  mogę czerpać mądrość wynikającą z doświadczenia naszych seniorów. A to moim zdaniem jest bardzo ważne dla każdego, również i dla mnie, jako kierującego gminą. Z drugiej strony nasze pokolenie pomaga seniorom poprzez wdrażanie ich np. w bankowość elektroniczną, czy też załatwianie spraw urzędowych on-line. W czasie pandemii jest to bardzo ważne. To, by osoby złotego wieku nie były bezbronne na działania przestępcze w sieci.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora toteż okazja do życzeń. A tych nie brakowało, gdyż w Głuchowie pojawili się goście w osobach, dr Ewy Wendrowskiej, radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, senatora Rafała Ambrozika, Janusza Ciesielskiego dyrektora łódzkiego oddziału  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego oraz starosty skierniewickiego Mirosława Beliny.

W części artystycznej przygotowano m.in. pokaz iluzjonisty, który przypadł seniorom do gustu. A na koniec poczęstunek. 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych